Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.05.2024 05.06.2024 Město Náchod - veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení (stavba: "III/30318 Velké Petrovice", k.ú. Velké Petrovice")
Jana Ticháčková
30.04.2024 31.05.2024 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - zpřístupněn hromadný předpisný seznam - informace pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2024
Jana Ticháčková
16.04.2024 02.05.2024 Agentura ochrany přírody ČR - veřejná vyhláška - Usnesení o zastavení řízení ve věci povolení výjimky kriticky ohroženého vlka obecného
Jana Ticháčková
15.04.2024 15.05.2024 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - zpřístupněn hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2024
Jana Ticháčková
29.01.2024 14.02.2024 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici II/303 v k.ú. Bezděkov nad Metují a Velké Petrovice dle grafického znázornění v příloze
Jana Ticháčková
17.01.2024 02.02.2024 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích II/301, II/303, III/303 15, III/303 16, III/303 18, III/303 19, III/303 28, v k.ú Velké Petrovice
Jana Ticháčková
02.01.2024 18.01.2024 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 8/2023 - problematičtí jedinci vlka
Jana Ticháčková
12.10.2023 30.10.2023 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o udělení výjimky odlov problematických vlků
Jana Ticháčková
25.09.2023 11.10.2023 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - pro Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného
Jana Ticháčková
05.09.2023 25.09.2023 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - seznámení účastníků řízení s podklady před rozhodnutím - odstranění problematických vlků
Jana Ticháčková
08.08.2023 24.08.2023 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - in line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
04.07.2023 20.07.2023 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - oznámení o zahájení řízení o výjimce - odstranění problematických vlků
Jana Ticháčková
25.04.2023 25.05.2023 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Jana Ticháčková
20.04.2023 15.05.2023 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - oznámení o vydání a zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhr. kraje po vydání Aktualizací č. 1,2,3,4,5
Jana Ticháčková
14.04.2023 15.05.2023 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Jana Ticháčková
15.02.2023 03.03.2023 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání p. S. Raszyka ve věci stavby "III/30318 Velké Petrovice"
Jana Ticháčková
29.11.2022 19.12.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání - ve věci povolení stavby "III/30318 Velké Petrovice", k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
04.11.2022 01.01.2024 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření Minister. zemědělství ze dne 14.9.2021 (s účinností od 1.1.2023)
Jana Ticháčková
02.11.2022 21.11.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 38/22 - stavební povolení pro stavbu silnice III. třídy "III/30318 Velké Petrovice", k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
10.10.2022 26.10.2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území vodního toku Dřevíč
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674