Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.08.2023 24.08.2023 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - in line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
04.07.2023 20.07.2023 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - oznámení o zahájení řízení o výjimce - odstranění problematických vlků
Jana Ticháčková
25.04.2023 25.05.2023 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Jana Ticháčková
20.04.2023 15.05.2023 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - oznámení o vydání a zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhr. kraje po vydání Aktualizací č. 1,2,3,4,5
Jana Ticháčková
14.04.2023 15.05.2023 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2023
Jana Ticháčková
15.02.2023 03.03.2023 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání p. S. Raszyka ve věci stavby "III/30318 Velké Petrovice"
Jana Ticháčková
29.11.2022 19.12.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání - ve věci povolení stavby "III/30318 Velké Petrovice", k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
02.11.2022 21.11.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 38/22 - stavební povolení pro stavbu silnice III. třídy "III/30318 Velké Petrovice", k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
10.10.2022 26.10.2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území vodního toku Dřevíč
Jana Ticháčková
20.09.2022 26.10.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - sdělení - zahájení stavebního řízení pro stavbu "III/30318 Velké Petrovice", k.ú Velké Petrovice - oprava pochybení v části určené k vyjmenování právnických a fyzických osob za účelem doručování
Jana Ticháčková
02.09.2022 19.09.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení - na stavbu "III/30318 Velké Petrovice", k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
22.08.2022 07.09.2022 Město Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o uznání honitby Žďár nad Metují
Jana Ticháčková
01.08.2022 17.08.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o uznání honitby Ostaš
Jana Ticháčková
11.07.2022 01.08.2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - aktualizace záplavového území toku Dřevíč
Jana Ticháčková
04.07.2022 20.07.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o uznání společenstevní honitby Žďár nad Metují
Jana Ticháčková
01.07.2022 18.07.2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
20.06.2022 07.07.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - in line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
13.06.2022 29.06.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - zahájení řízení o uznání honitby
Jana Ticháčková
05.05.2022 23.05.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení vodního díla v k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
20.04.2022 01.06.2022 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674