Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.11.2022 19.12.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání - ve věci povolení stavby "III/30318 Velké Petrovice", k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
02.11.2022 21.11.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí č. 38/22 - stavební povolení pro stavbu silnice III. třídy "III/30318 Velké Petrovice", k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
10.10.2022 26.10.2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území vodního toku Dřevíč
Jana Ticháčková
20.09.2022 26.10.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - sdělení - zahájení stavebního řízení pro stavbu "III/30318 Velké Petrovice", k.ú Velké Petrovice - oprava pochybení v části určené k vyjmenování právnických a fyzických osob za účelem doručování
Jana Ticháčková
02.09.2022 19.09.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení - na stavbu "III/30318 Velké Petrovice", k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
22.08.2022 07.09.2022 Město Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o uznání honitby Žďár nad Metují
Jana Ticháčková
01.08.2022 17.08.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o uznání honitby Ostaš
Jana Ticháčková
11.07.2022 01.08.2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - aktualizace záplavového území toku Dřevíč
Jana Ticháčková
04.07.2022 20.07.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o uznání společenstevní honitby Žďár nad Metují
Jana Ticháčková
01.07.2022 18.07.2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
20.06.2022 07.07.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - in line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
13.06.2022 29.06.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - zahájení řízení o uznání honitby
Jana Ticháčková
05.05.2022 23.05.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení vodního díla v k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
20.04.2022 01.06.2022 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Jana Ticháčková
24.03.2022 11.04.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - o povolení zrušení vodního díla - stávající jednotné kanalizace na území obce Velké Petrovice
Jana Ticháčková
31.01.2022 16.02.2022 Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Jana Ticháčková
31.01.2022 16.02.2022 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Jana Ticháčková
29.11.2021 15.12.2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - záplavové území pro vodní tok Metuje
Jana Ticháčková
05.10.2021 22.10.2021 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č.4 Územního plánu Police nad Metují
Jana Ticháčková
04.10.2021 03.11.2021 MěÚ Hronov - veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Hronov
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674