MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici II/303 v k.ú. Bezděkov nad Metují a Velké Petrovice dle grafického znázornění v příloze

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 29.01.2024

Sejmuto: 14.02.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674