Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.11.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Nařízení obce č. 6/2019 - o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Jana Ticháčková
23.10.2019 08.11.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřej. projednání návrhu Územního plánu Stárkov
Jana Ticháčková
25.09.2019 11.10.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Machov (dokončovací práce)
Jana Ticháčková
30.08.2019 16.09.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - ve věci povolení výjimky ze základních ochran. podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného
Jana Ticháčková
30.08.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva ( doplnění opatř. obec.povahy vydané Minister. zeměděl. ze dne 3.4.19)
Jana Ticháčková
08.08.2019 26.08.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - oprava silnice - Bezděkov nad Met.- Machov - Machovská Lhota
Jana Ticháčková
22.07.2019 07.08.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - In line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
26.06.2019 12.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhr.kraje a zveřejnění Aktualizace č.2
Jana Ticháčková
27.05.2019 12.06.2019 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
24.04.2019 02.01.2020 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška- informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
Jana Ticháčková
10.04.2019 26.04.2019 Agentura ochrany přírody - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 5/2018 - vydává souhlas k celoročnímu odlovu: mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického a nutrie říční
Jana Ticháčková
03.04.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva
Jana Ticháčková
25.03.2019 10.04.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Machov
Jana Ticháčková
15.03.2019 01.04.2019 Agentura ochrany přírody krajiny ČR - opatření obecné povahy č.2 (povoluje výjimku ze zákazů v §49 odst.1 ZOPK)
Jana Ticháčková
07.02.2019 25.02.2019 Správa CHKO Broumovsko - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy k povolení odlovu geograficky nepůvodních druhů živočichů na území CHKO Broumovsko
Jana Ticháčková
01.01.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674