Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - oznámení o vydání a zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhr. kraje po vydání Aktualizací č. 1,2,3,4,5

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
verejna-vyhlaska.pdf

Vyvěšeno: 20.04.2023

Sejmuto: 15.05.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674