V obci Velké Petrovice žilo k 31. 12. 2014 397 obyvatel, z toho v Petrovicích 326, v Petrovičkách 46 a v Maršově nad Metují 25 osob. Ze statistik ČSÚ můžeme sledovat vývoj počtu obyvatel od roku 1869. V té době měly Velké Petrovice 839 obyvatel. Historicky nejvyšší hodnoty však tento ukazatel zaznamenal v roce 1910, a to 849 občanů. Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 znázorňuje graf č. 1 Obě světové války, postupná tendence vylidňování venkovských sídel a koncentrace obyvatelstva do větších a středních měst měly za následek markantní odliv obyvatel. Jejich úbytek trval až do roku 1991, kdy se jejich počet ustálil na 360. V rozmezí 360 – 370 obyvatel se tento údaj pohyboval do roku 2010. Za poslední roky (2011 – 2014) se počet občanů obce zvýšil o 31.

 

Datové schránky

dl 4500085506255136674