Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.12.2017 28.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Bc. Ludmila Šolcová
12.12.2017 28.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Bc. Ludmila Šolcová
12.12.2017 28.12.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
08.11.2017 23.11.2017 Opatření obecné povahy MZE - zpracování těžeb
Bc. Ludmila Šolcová
08.11.2017 23.11.2017 Veřejná vyhláška - veřejné projednání o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KHK
Bc. Ludmila Šolcová
19.10.2017 06.11.2017 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK - návrh
Bc. Ludmila Šolcová
19.10.2017 06.11.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu -přejezdy
Bc. Ludmila Šolcová
05.10.2017 25.10.2017 Opatření obecné povahy- uzavírka komunikace Maršov n.M.
Bc. Ludmila Šolcová
05.10.2017 25.10.2017 Opatření obecné povahy- uzavírka komunikace Maršov n.M.
Bc. Ludmila Šolcová
20.09.2017 25.10.2017 Veřejná vyhláška - veřejné projednání územního plánu obce Velké Petrovice
Bc. Ludmila Šolcová
15.09.2017 03.10.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zákaz těžby v lese
Bc. Ludmila Šolcová
09.08.2017 25.08.2017 Opatření obecné povahy -veřejná vyhláška In-line bruslení
Bc. Ludmila Šolcová
23.06.2017 14.07.2017 Uzavírka komunikace na Machov
Bc. Ludmila Šolcová
26.04.2017 31.05.2017 Veřejná vyhláška - oznámení finančního úřadu - daň z nemovitých věcí za rok 2017
Bc. Ludmila Šolcová
05.04.2017 24.04.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Machov
Bc. Ludmila Šolcová
01.03.2017 02.01.2020 Vyhláška č. 5/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územ obce Velké Petrovice
Bc. Ludmila Šolcová
19.01.2017 26.01.2017 Zasedání zastupitelstva obce
Bc. Ludmila Šolcová
13.01.2017 30.01.2017 Ptačí chřipka - pásmo dozoru
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 31.12.2017 Vyhláška č. 1/2016 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunulních odpadů
Bc. Ludmila Šolcová
21.11.2016 26.12.2016 Veřejná vyhláška - Územní studie krajiny pro ORP Náchod
Bc. Ludmila Šolcová

Datové schránky

dl 4500085506255136674