Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.08.2022 07.09.2022 Město Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o uznání honitby Žďár nad Metují
Jana Ticháčková
01.08.2022 17.08.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o uznání honitby Ostaš
Jana Ticháčková
11.07.2022 01.08.2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - aktualizace záplavového území toku Dřevíč
Jana Ticháčková
04.07.2022 20.07.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o uznání společenstevní honitby Žďár nad Metují
Jana Ticháčková
01.07.2022 18.07.2022 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
20.06.2022 07.07.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - in line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
13.06.2022 29.06.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - zahájení řízení o uznání honitby
Jana Ticháčková
05.05.2022 23.05.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení vodního díla v k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
20.04.2022 01.06.2022 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Jana Ticháčková
24.03.2022 11.04.2022 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - o povolení zrušení vodního díla - stávající jednotné kanalizace na území obce Velké Petrovice
Jana Ticháčková
31.01.2022 16.02.2022 Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Jana Ticháčková
31.01.2022 16.02.2022 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Jana Ticháčková
29.11.2021 15.12.2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - záplavové území pro vodní tok Metuje
Jana Ticháčková
04.11.2021 01.01.2024 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Ticháčková
05.10.2021 22.10.2021 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č.4 Územního plánu Police nad Metují
Jana Ticháčková
04.10.2021 03.11.2021 MěÚ Hronov - veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Hronov
Jana Ticháčková
21.09.2021 07.10.2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - aktualizace rozsahu záplavového území toku Metuje- Náchod
Jana Ticháčková
15.09.2021 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření vydané Minister. zemědělství ze dne 27.7.2020
Jana Ticháčková
06.08.2021 22.08.2021 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - In line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
01.06.2021 17.06.2021 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Vysoká Srbská - ZMĚNA TERMÍNU!!!
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674