Adresa elektronické podatelny – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Kvalifikovaný certifikát a další informace je možné získat např. na adrese www.ica.cz, www.postsignum.cz.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

 • formáty *.doc a *.docx (Microsoft Word)
 • formáty *.xls a *.xlsx (Microsoft Excel)
 • formát *.pdf (Acrobat Reader)
 • formát *.rtf (textového standardu RTF-DCA)
 • formát *.txt (prostý text CP 852, 1250)
 • formát *.htm, *.html, *.xml, *.mht

obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.gif, *.jpg, *.png nebo *.tif. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

 • Disketa 3,5“ 1,44 MB se souborovým systémem FAT16
 • CD/DVD se souborovým systémem ISO9660
 • USB flash disk
 • faxem na čísle: +420 491 541 140

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (viru apod.) u přijaté datové zprávy

Elektronické podání nesmí obsahovat škodlivý kód (např. vir). Podání, u kterého byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracováváno. Obdobně nebude zpracováno podání, které nelze přečíst a vytisknout (např. zašifrovaný či poškozený email). Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění problému.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně na poštovní adresu – Obec Velké Petrovice, Velké Petrovice 10, 549 54, Police nad Metují.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele a elektronické podání bylo učiněno dle zákona, který to umožňuje (viz níže). V případě ostatních podání se doručení nepotvrzuje.

Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje

Vaše podání, které jste zaslal(a) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., bylo po kontrole všech náležitostí el. podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

Právní předpisy, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových nosičů, které jsou stanoveny výše. Toto podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došlo elektronické podatelně, potvrzeno písemně nebo opakovaně doručeno datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – lze učinit v elektronické podobě nebo za použití jiných přenosových nosičů. Podání v elektronické podobě nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Další související právní předpisy

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Datové schránky

dl 4500085506255136674