Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -těžba dřeva- změna přílohy č. 1

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 09.12.2019

Sejmuto: 01.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674