Vyhláška č 2/2017 o místním poplaktu za lázeňský a rekreační pobyt

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyhláška platná od 1.1.2018


Vyvěšeno: 01.01.2018

Sejmuto: 02.01.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Ludmila Šolcová

Datové schránky

dl 4500085506255136674