Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.10.2019 08.11.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřej. projednání návrhu Územního plánu Stárkov
Jana Ticháčková
25.09.2019 11.10.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Machov (dokončovací práce)
Jana Ticháčková
30.08.2019 16.09.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - ve věci povolení výjimky ze základních ochran. podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného
Jana Ticháčková
08.08.2019 26.08.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - oprava silnice - Bezděkov nad Met.- Machov - Machovská Lhota
Jana Ticháčková
22.07.2019 07.08.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - In line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
26.06.2019 12.07.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhr.kraje a zveřejnění Aktualizace č.2
Jana Ticháčková
27.05.2019 12.06.2019 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
10.04.2019 26.04.2019 Agentura ochrany přírody - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 5/2018 - vydává souhlas k celoročnímu odlovu: mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického a nutrie říční
Jana Ticháčková
25.03.2019 10.04.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Machov
Jana Ticháčková
15.03.2019 01.04.2019 Agentura ochrany přírody krajiny ČR - opatření obecné povahy č.2 (povoluje výjimku ze zákazů v §49 odst.1 ZOPK)
Jana Ticháčková
07.02.2019 25.02.2019 Správa CHKO Broumovsko - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy k povolení odlovu geograficky nepůvodních druhů živočichů na území CHKO Broumovsko
Jana Ticháčková
27.12.2018 14.01.2019 Veřejná vyhláška - rozsah záplavového území pro drobný vodní tok Dunajka (od soutoku Pěkovského a Hlavňovského potoka až po zaústění do vodního toku Metuje)
Jana Ticháčková
27.12.2018 27.12.2018 Veřejná vyhláška - rozsah záplavového území pro drobný vodní tok Dunajka (od soutoku Pěkovského a Hlavňovského potoka až po zaústění do vodního toku Metuje)
Jana Ticháčková
10.12.2018 09.01.2019 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - návrh opatření obecné povahy č.1
Jana Ticháčková
06.12.2018 27.12.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Stárkov
Jana Ticháčková
12.11.2018 28.11.2018 Veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
31.10.2018 16.11.2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení rozsahu záplavového území
Jana Ticháčková
09.10.2018 25.10.2018 Veřejná vyhláška - o zahájení správního řízení o žádosti Mykologického kroužku Trutnov ve věci povolení výjimky
Jana Ticháčková
17.09.2018 03.10.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
06.09.2018 25.10.2018 Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost ("Cyklostezka Žabokrky - Velké Petrovice")
Jana Ticháčková