Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.11.2018 28.11.2018 Veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
31.10.2018 16.11.2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení rozsahu záplavového území
Jana Ticháčková
09.10.2018 25.10.2018 Veřejná vyhláška - o zahájení správního řízení o žádosti Mykologického kroužku Trutnov ve věci povolení výjimky
Jana Ticháčková
17.09.2018 03.10.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
06.09.2018 25.10.2018 Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost ("Cyklostezka Žabokrky - Velké Petrovice")
Jana Ticháčková
15.08.2018 21.09.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Bezděkov n. Met.
Jana Ticháčková
01.08.2018 03.09.2018 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - závod "Pohár ČR v minikárách"
Jana Ticháčková
12.07.2018 06.08.2018 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - In-line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
27.04.2018 28.05.2018 Veřejná vyhláška - hromadné předpisy daně z nemovitých věcí 2018
Bc. Ludmila Šolcová
16.02.2018 05.03.2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v upylnulém období
Bc. Ludmila Šolcová
12.12.2017 28.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Bc. Ludmila Šolcová
12.12.2017 28.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Bc. Ludmila Šolcová
12.12.2017 28.12.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
08.11.2017 23.11.2017 Opatření obecné povahy MZE - zpracování těžeb
Bc. Ludmila Šolcová
08.11.2017 23.11.2017 Veřejná vyhláška - veřejné projednání o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KHK
Bc. Ludmila Šolcová
19.10.2017 06.11.2017 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK - návrh
Bc. Ludmila Šolcová
19.10.2017 06.11.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu -přejezdy
Bc. Ludmila Šolcová
05.10.2017 25.10.2017 Opatření obecné povahy- uzavírka komunikace Maršov n.M.
Bc. Ludmila Šolcová
20.09.2017 25.10.2017 Veřejná vyhláška - veřejné projednání územního plánu obce Velké Petrovice
Bc. Ludmila Šolcová
15.09.2017 03.10.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zákaz těžby v lese
Bc. Ludmila Šolcová