Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.09.2020 13.10.2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - čj. UZSVM/HNA/3676/2020-HNAM na prodej nemovitého majetku v k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
17.09.2020 05.10.2020 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Police nad Metují a vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území
Jana Ticháčková
03.08.2020 19.08.2020 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - in line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
03.06.2020 19.06.2020 Dražební vyhláška - č.j. 180 EX 9874/11-130
Jana Ticháčková
28.05.2020 15.06.2020 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Vysoká Srbská
Jana Ticháčková
21.04.2020 01.01.2021 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - informace pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2020
Jana Ticháčková
07.04.2020 23.04.2020 Městský úřad Náchod - veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - uzavírka silnice III/303 16 v obci Bezděkov nad Metují
Jana Ticháčková
03.04.2020 20.04.2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020
Jana Ticháčková
27.02.2020 16.03.2020 Městský úřad Náchod - veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy - přechodná úprava provozu v kat.území Bezděkov n.Met. a Velké Petrovice
Jana Ticháčková
31.01.2020 17.02.2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
Jana Ticháčková
01.01.2020 01.01.2021 Vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jana Ticháčková
01.01.2020 17.02.2021 Vyhláška č. 3/2019 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Jana Ticháčková
14.11.2019 02.01.2020 Nařízení obce č. 6/2019 - o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Jana Ticháčková
23.10.2019 08.11.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřej. projednání návrhu Územního plánu Stárkov
Jana Ticháčková
25.09.2019 11.10.2019 MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Machov (dokončovací práce)
Jana Ticháčková