Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
atc2304698985940620510.pdf

Vyvěšeno: 01.04.2021

Sejmuto: 19.04.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková