Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.07.2024 - MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - 10.8.2024 od 12.00 hod. do 20.00 hod. - In line bruslení v Petrovických zatáčkách
Jana Ticháčková
28.06.2024 - MěÚ Náchod - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici III/303 18, k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
16.11.2023 - OZV č. 1/2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Ticháčková
16.11.2023 - OZV č. 2/2023 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
16.11.2023 - OZV č. 3/2023 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
16.11.2023 - OZV č. 4/2023 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Vyhláška č. 5/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Nařízení obce č. 6/2019 - o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Jana Ticháčková
01.11.2018 - Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Jana Ticháčková
01.01.2018 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu
Bc. Ludmila Šolcová
21.02.2008 - Vyhláška č. 4/2008 - o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674