Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.09.2018 - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
06.09.2018 - Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost ("Cyklostezka Žabokrky - Velké Petrovice")
Jana Ticháčková
15.08.2018 - Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Bezděkov n. Met.
Jana Ticháčková
01.01.2018 - Vyhláška č. 1/2017 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunulních odpadů
Bc. Ludmila Šolcová
01.01.2018 - Vyhláška č 2/2017 o místním poplaktu za lázeňský a rekreační pobyt
Bc. Ludmila Šolcová
01.01.2018 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
23.10.2017 - Opatření obecné povahy- uzavírka komunikace Maršov n.M.
Bc. Ludmila Šolcová
01.03.2017 - Vyhláška č. 5/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územ obce Velké Petrovice
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 1/2016 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunulních odpadů
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu
Bc. Ludmila Šolcová