Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.09.2023 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - seznámení účastníků řízení s podklady před rozhodnutím - odstranění problematických vlků
Jana Ticháčková
04.11.2022 01.01.2024 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření Minister. zemědělství ze dne 14.9.2021 (s účinností od 1.1.2023)
Jana Ticháčková
04.11.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Ticháčková
02.02.2021 - Vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
01.01.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Vyhláška č. 5/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Nařízení obce č. 6/2019 - o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Jana Ticháčková
01.11.2018 - Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Jana Ticháčková
01.01.2018 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu
Bc. Ludmila Šolcová
21.02.2008 - Vyhláška č. 4/2008 - o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674