Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.11.2021 - Krajský úřad Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - záplavové území pro vodní tok Metuje
Jana Ticháčková
04.11.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Ticháčková
15.09.2021 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření vydané Minister. zemědělství ze dne 27.7.2020
Jana Ticháčková
21.04.2021 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - veřejná vyhláška - informace pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2021
Jana Ticháčková
02.02.2021 - Vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
01.01.2021 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jana Ticháčková
03.08.2020 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření vydané Minister.zeměděl. ze dne 2.4.2020
Jana Ticháčková
06.04.2020 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Vyhláška č. 5/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Nařízení obce č. 6/2019 - o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Jana Ticháčková
09.12.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -těžba dřeva- změna přílohy č. 1
Jana Ticháčková
30.08.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva ( doplnění opatř. obec.povahy vydané Minister. zeměděl. ze dne 3.4.19)
Jana Ticháčková
03.04.2019 01.01.2023 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva
Jana Ticháčková
01.11.2018 - Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Jana Ticháčková
01.01.2018 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu
Bc. Ludmila Šolcová
21.02.2008 - Vyhláška č. 4/2008 - o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Jana Ticháčková