Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.04.2019 26.04.2019 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - dne 25. 4. 2019 od 18.00 hod., v Klubu hasičů
Jana Ticháčková
15.03.2019 27.05.2019 Volby do Evropského parlamentu - oznámení o minimál. počtu členů okrs.voleb.komise, počtu voleb.okrsků, sídle a jmenování zapisovatele
Jana Ticháčková
25.02.2019 07.03.2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 6.3.2019 OD 18.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Jana Ticháčková
01.02.2019 12.02.2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE - DNE 11.2.2019 OD 18.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Jana Ticháčková
05.12.2018 31.12.2018 Záměr obce směnit smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 260/8, k. ú. Maršov nad Metují
Jana Ticháčková
05.12.2018 28.12.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jana Ticháčková
05.12.2018 05.12.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jana Ticháčková
19.11.2018 04.12.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - DNE 3.12.2018 OD 18.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Jana Ticháčková
16.11.2018 26.11.2018 Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 23.11.2018
Jana Ticháčková
13.11.2018 27.12.2018 Královéhradecký kraj - záměr č. 122/2018 prodat, směnit darovat, pronajmout nebo propachtovat nemovité věci v k.ú. a obci Velké Petrovice
Jana Ticháčková
22.10.2018 24.10.2018 VAK Police nad Metují - 23.10.18 - uzavření vodovodního řadu - Maršov nad Metují
Jana Ticháčková
19.10.2018 29.10.2018 STROM SVOBODY - 26.10.2018 OD 17.00 HOD. VÝSADBA NA NÁVSI V PETROVICÍCH
Jana Ticháčková
19.10.2018 30.10.2018 INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 29.10.2018 od 18.00 hod.
Jana Ticháčková
01.10.2018 08.10.2018 Volby do zastupitelstva obce 2018 - hlasovací lístek (přehled kandidátů)
Jana Ticháčková
17.09.2018 27.09.2018 Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 24.9.18 a 26.9.2018
Jana Ticháčková
10.09.2018 24.09.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 21.9.2018
Jana Ticháčková
05.09.2018 11.12.2018 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním - Maršov nad Metují dne 15.10.2018
Jana Ticháčková
03.09.2018 24.09.2018 Záměr obce prodat pozemek p.č. 50/4 a část pozemku 530/10, k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
03.09.2018 15.10.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 - oznámení o době a místu konání voleb
Jana Ticháčková
03.09.2018 17.09.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 - svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jana Ticháčková