Úřední deska

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.03.2019 01.04.2019 Agentura ochrany přírody krajiny ČR - opatření obecné povahy č.2 (povoluje výjimku ze zákazů v §49 odst.1 ZOPK)
Jana Ticháčková
01.01.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Jana Ticháčková
01.11.2018 - Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Jana Ticháčková
01.01.2018 - Vyhláška č 2/2017 o místním poplaktu za lázeňský a rekreační pobyt
Bc. Ludmila Šolcová
01.01.2018 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
23.10.2017 - Opatření obecné povahy- uzavírka komunikace Maršov n.M.
Bc. Ludmila Šolcová
01.03.2017 - Vyhláška č. 5/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územ obce Velké Petrovice
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu
Bc. Ludmila Šolcová

Rozpočet a hospodaření

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.03.2019 - Schválený rozpočet obce Velké Petrovice na rok 2019
Jana Ticháčková
07.03.2019 - Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jana Ticháčková
22.01.2019 - Rozpočtové opatření č. 10/2018
Jana Ticháčková
14.01.2019 - Oznámení DSO Policka o povinně zveřejňovaných dokumentech
Jana Ticháčková
14.01.2019 - Rozpočet DSO Policka pro rok 2019
Jana Ticháčková
10.12.2018 - Rozpočtové opatření č. 9/2018
Jana Ticháčková
05.12.2018 - Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - střednědobý výhled rozpočtu obce, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
Jana Ticháčková
05.12.2018 - PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA OBCE VELKÉ PETROVICE NA ROK 2019
Jana Ticháčková
05.12.2018 - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE VELKÉ PETROVICE NA OBDOBÍ 2019-2021
Jana Ticháčková
08.11.2018 - Rozpočtové opatření č. 8/2018
Jana Ticháčková
08.11.2018 - Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019-2021
Jana Ticháčková
11.10.2018 - Rozpočtové opatření č. 7/2018
Jana Ticháčková