Úřední deska

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.11.2018 - Veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
01.11.2018 - Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Jana Ticháčková
01.01.2018 - Vyhláška č. 1/2017 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunulních odpadů
Bc. Ludmila Šolcová
01.01.2018 - Vyhláška č 2/2017 o místním poplaktu za lázeňský a rekreační pobyt
Bc. Ludmila Šolcová
01.01.2018 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
23.10.2017 - Opatření obecné povahy- uzavírka komunikace Maršov n.M.
Bc. Ludmila Šolcová
01.03.2017 - Vyhláška č. 5/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územ obce Velké Petrovice
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 1/2016 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunulních odpadů
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu
Bc. Ludmila Šolcová

Rozpočet a hospodaření

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.11.2018 - Rozpočtové opatření č. 8/2018
Jana Ticháčková
08.11.2018 - Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019-2021
Jana Ticháčková
08.11.2018 - NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE VELKÉ PETROVICE 2019-2021
Jana Ticháčková
11.10.2018 - Rozpočtové opatření č. 7/2018
Jana Ticháčková
11.09.2018 - Rozpočtové opatření č. 6/2018
Jana Ticháčková
08.08.2018 - Rozpočtové opatření č. 5/2018
Jana Ticháčková
12.07.2018 - Oznámení DSO Policka o povinné zveřejňovaných dokumentech
Jana Ticháčková
12.07.2018 - Rozpočtové opatření č. 4/2018
Jana Ticháčková
07.06.2018 - Rozpočtové opatření č. 3/2018
Jana Ticháčková
31.05.2018 - Schválený závěrečný účet Obce Velké Petrovice za rok 2017
Bc. Ludmila Šolcová
09.05.2018 - Rozpočtové opatření č.2-2018
Bc. Ludmila Šolcová