Úřední deska

Rozpočet a hospodaření

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.05.2017 - Rozpočtové opatření obce V. Petrovice č.2
Bc. Ludmila Šolcová
10.04.2017 - Rozpočtové opatření óbce Velké Petrovice č.1
Bc. Ludmila Šolcová
06.04.2017 - Schválený rozpočet DSO Policko 2017
Bc. Ludmila Šolcová
20.03.2017 - Rozpočtový výhled obce Velké Petrovice 2018-2019
Bc. Ludmila Šolcová
07.03.2017 - Rozpočtový výhled DSO Policka 2016 - 2018
Bc. Ludmila Šolcová

Oznámení a výzvy

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.06.2022 - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022 - vzory formulářů, zveřejnění počtu volebních obvodů, počet volených členů zastupitelstva, počet podpisů, harmonogram úkolů a lhůt
Jana Ticháčková
16.05.2022 - Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník - aktualizované seznamy 2/2022
Jana Ticháčková
13.05.2022 - Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jana Ticháčková
03.05.2022 - VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č.25 ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - schválení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Jana Ticháčková
25.04.2022 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
21.01.2022 - Město Police nad Metují - Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy č. 05/2012 - projednávání přestupků
Jana Ticháčková
22.12.2021 - Informační povinnost správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění od 1.1.2022
Jana Ticháčková
20.10.2021 - ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ,viz. příloha
Jana Ticháčková
17.05.2021 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
17.05.2021 - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - informace pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy dle §8 odst.6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Jana Ticháčková
18.12.2020 - Informační povinnost správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění od 1.1.2021
Jana Ticháčková
17.09.2020 - ČEZ Distribuce, a.s.- upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Jana Ticháčková
10.09.2020 - Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami - s účinností od 10.9.2020
Jana Ticháčková
16.04.2020 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
13.03.2020 - Krajský úřad Královéhradeckého kraje - od 16. 3. 2020 omezení provozu veřejné autobusové dopravy (režim "letních prázdnin")
Jana Ticháčková