Úřední deska

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.11.2023 - OZV č. 1/2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Ticháčková
16.11.2023 - OZV č. 2/2023 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
16.11.2023 - OZV č. 3/2023 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
16.11.2023 - OZV č. 4/2023 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
04.11.2022 01.01.2024 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření Minister. zemědělství ze dne 14.9.2021 (s účinností od 1.1.2023)
Jana Ticháčková
04.11.2021 01.01.2024 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Ticháčková
02.02.2021 01.01.2024 Vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
01.01.2020 01.01.2024 Vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
01.01.2020 01.01.2024 Vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Vyhláška č. 5/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Jana Ticháčková
01.01.2020 - Nařízení obce č. 6/2019 - o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Jana Ticháčková
01.11.2018 - Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Jana Ticháčková
01.01.2018 - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Velké Petrovice formou opatření obecné povahy
Bc. Ludmila Šolcová
15.12.2016 - Vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu
Bc. Ludmila Šolcová
21.02.2008 - Vyhláška č. 4/2008 - o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Jana Ticháčková

Rozpočet a hospodaření

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.11.2023 - Oznámení DSO Policka o povinně zveřejňovaných dokumentech
Jana Ticháčková
16.11.2023 - PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA OBCE VELKÉ PETROVICE NA ROK 2024
Jana Ticháčková
16.11.2023 - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE VELKÉ PETROVICE 2024 - 2026
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Rozpočtové opatření č. 11/2023
Jana Ticháčková
02.11.2023 - Rozpočtové opatření č. 10/2023
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674