Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.12.2020 04.01.2021 Záměr obce změnit smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 260/8, k.ú. Maršov nad Metují
Jana Ticháčková
16.11.2020 01.12.2020 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - se koná dne 30.11.2020 od 17.00hod. v zasedací místnosti OÚ
Jana Ticháčková
27.10.2020 30.11.2020 ZÁMĚR OBCE VELKÉ PETROVICE - prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 17, Velké Petrovice
Jana Ticháčková
29.09.2020 05.10.2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - informace o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla, telef. číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Jana Ticháčková
18.09.2020 05.10.2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - jak volit při nařízené karanténě (viz.leták)
Jana Ticháčková
07.09.2020 05.10.2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - vyrozumění o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pro okrskové volební komise
Jana Ticháčková
03.09.2020 05.10.2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - svolání prvního zasedání okrskové volební komise, oznámení o době a místu konání voleb
Jana Ticháčková
26.08.2020 10.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami - s účinností od 1.9.2020
Jana Ticháčková
19.08.2020 21.08.2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1.9.2020 do odvolání
Jana Ticháčková
14.08.2020 03.09.2020 Záměr obce prodat pozemek - p.č. 111/1 o výměře 769 m2, k.ú. Maršov nad Metují
Jana Ticháčková
14.08.2020 03.09.2020 Záměr obce prodat části pozemků - p.č. 601/3 o výměře cca. 10m2, p.č. 523/2 o výměře cca. 921m2, p.č. 523/3 o výměře cca. 31m2, vše v k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
14.08.2020 04.09.2020 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - se koná dne 3.9.2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Jana Ticháčková
25.05.2020 05.06.2020 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - se koná 4.6.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Jana Ticháčková
07.04.2020 20.04.2020 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - se koná dne 17.4.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Jana Ticháčková
25.03.2020 17.04.2020 Záměr obce pronajmout nebytové prostory v čp. 17 Velké Petrovice
Jana Ticháčková
25.03.2020 17.04.2020 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 1175 a 539/2, k.ú. Velké Petrovice o celk. ploše cca 340 m2 (za účelem vybudování a posunutí nové komunikace v rámci nové výstavby dle Územní studie Vel. Petrovice - Plocha Z1)
Jana Ticháčková
02.03.2020 13.03.2020 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - se koná dne 12.3.2020 od 18.00 hod. v Klubu hasičů
Jana Ticháčková
27.01.2020 04.02.2020 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 3.2.2020 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Jana Ticháčková
11.12.2019 23.12.2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 21.12.2019 OD 17.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Jana Ticháčková
18.11.2019 10.12.2019 Třetí veřejné projednání při příležitosti tvorby nového strategického dokumentu - 9. 12. 2019 od 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674