Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.09.2018 27.09.2018 Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 24.9.18 a 26.9.2018
Jana Ticháčková
10.09.2018 24.09.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 21.9.2018
Jana Ticháčková
05.09.2018 11.12.2018 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním - Maršov nad Metují dne 15.10.2018
Jana Ticháčková
03.09.2018 24.09.2018 Záměr obce prodat pozemek p.č. 50/4 a část pozemku 530/10, k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
03.09.2018 15.10.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 - oznámení o době a místu konání voleb
Jana Ticháčková
03.09.2018 17.09.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 - svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jana Ticháčková
03.09.2018 07.09.2018 Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 6. 9. 2018 od 7.30 - 11.30 hod.
Jana Ticháčková
30.08.2018 08.10.2018 Výkup padaných jablek - 4.9.18 - Machovská Lhota
Jana Ticháčková
24.08.2018 01.11.2018 Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Náchod
Jana Ticháčková
20.08.2018 31.08.2018 Zasedání zatupitelstva Obce Velké Petrovice
Jana Ticháčková
03.08.2018 15.10.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 - oznámení o min. počtu členů okrskové voleb. komise, počtu okrsků a jmenování zapisovatele
Jana Ticháčková
25.07.2018 05.09.2018 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje - o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek
Jana Ticháčková
25.07.2018 15.10.2018 VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018
Jana Ticháčková
20.07.2018 08.10.2018 MěÚ Broumov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Jana Ticháčková
12.07.2018 05.09.2018 Katastrální úřad - oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú. Maršov nad Metují
Jana Ticháčková
29.06.2018 03.09.2018 Uzavírka Police nad Metují, ulice Ostašská - od 2. 7. 2018 - 2. 9. 2018
Jana Ticháčková
25.06.2018 20.08.2018 Záměr obce prodat pozemek p.č. 581/5 na Petrovičkách, k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
13.06.2018 15.10.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018
Jana Ticháčková
11.06.2018 29.06.2018 Havárie filtru na polickém koupališti
Jana Ticháčková
07.06.2018 20.08.2018 Zatoulaný pes
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674