Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.04.2024 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - sdělení - zajištění služby v neděli 28.4.2024 od 8.00 - 16.00hod. pro občany jiného členského státu EU
Jana Ticháčková
03.04.2024 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - stanovení min. počtu členů okrskové volební komise, počet a sídlo volebních okrsků, , jmenování zapisovatele
Jana Ticháčková
02.04.2024 - ČEZ Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 22.4.2024, info viz. přílohou
Jana Ticháčková
25.03.2024 - ZÁMĚR OBCE VELKÉ PETROVICE PRODAT POZEMEM p.č. 530/7 , K.Ú. VELKÉ PETROVICE, viz. přílohou
Jana Ticháčková
04.03.2024 - Královéhradecký kraj - Kotlíkové dotace - informace o vyhlášené výzvě
Jana Ticháčková
19.02.2024 - NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ K PRODEJI - LOKALITA - OBYTNÁ ZÓNA Z1, K.Ú. VELKÉ PETROVICE - aktualizováno dne 19.2.2024
Jana Ticháčková
15.01.2024 - VAK Náchod a.s. - tisková zpráva pro odběratele pitné vody - povinnost hlásit změny na odběrném místě, které mají vliv na fakturaci služeb
Jana Ticháčková
02.01.2024 - Informace k platbám poplatků v roce 2024
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 1/2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 2/2023 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 3/2023 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 4/2023 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
02.08.2023 - Upozornění - změna úředních hodin OÚ Velké Petrovice
Jana Ticháčková
20.07.2023 - Královéhradecký kraj - Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
14.06.2023 - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
26.04.2023 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
12.10.2022 - ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, viz. info přílohou
Jana Ticháčková
07.09.2022 - Český telekomunikační úřad Praha - informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
Jana Ticháčková
04.07.2022 - Ministerstvo vnitra ČR - vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Jana Ticháčková
16.05.2022 - Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník - aktualizované seznamy 2/2022
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674