Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.11.2018 04.12.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - DNE 3.12.2018 OD 18.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Jana Ticháčková
16.11.2018 26.11.2018 Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 23.11.2018
Jana Ticháčková
22.10.2018 24.10.2018 VAK Police nad Metují - 23.10.18 - uzavření vodovodního řadu - Maršov nad Metují
Jana Ticháčková
19.10.2018 29.10.2018 STROM SVOBODY - 26.10.2018 OD 17.00 HOD. VÝSADBA NA NÁVSI V PETROVICÍCH
Jana Ticháčková
19.10.2018 30.10.2018 INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 29.10.2018 od 18.00 hod.
Jana Ticháčková
01.10.2018 08.10.2018 Volby do zastupitelstva obce 2018 - hlasovací lístek (přehled kandidátů)
Jana Ticháčková
17.09.2018 27.09.2018 Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 24.9.18 a 26.9.2018
Jana Ticháčková
10.09.2018 24.09.2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - 21.9.2018
Jana Ticháčková
05.09.2018 11.12.2018 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním - Maršov nad Metují dne 15.10.2018
Jana Ticháčková
03.09.2018 24.09.2018 Záměr obce prodat pozemek p.č. 50/4 a část pozemku 530/10, k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
03.09.2018 15.10.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 - oznámení o době a místu konání voleb
Jana Ticháčková
03.09.2018 17.09.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 - svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Jana Ticháčková
03.09.2018 07.09.2018 Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 6. 9. 2018 od 7.30 - 11.30 hod.
Jana Ticháčková
30.08.2018 08.10.2018 Výkup padaných jablek - 4.9.18 - Machovská Lhota
Jana Ticháčková
24.08.2018 01.11.2018 Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Náchod
Jana Ticháčková
20.08.2018 31.08.2018 Zasedání zatupitelstva Obce Velké Petrovice
Jana Ticháčková
03.08.2018 15.10.2018 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 - oznámení o min. počtu členů okrskové voleb. komise, počtu okrsků a jmenování zapisovatele
Jana Ticháčková
25.07.2018 05.09.2018 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje - o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek
Jana Ticháčková
25.07.2018 15.10.2018 VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018
Jana Ticháčková
20.07.2018 08.10.2018 MěÚ Broumov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Jana Ticháčková