Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.08.2023 - Upozornění - změna úředních hodin OÚ Velké Petrovice
Jana Ticháčková
20.07.2023 - Královéhradecký kraj - Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
14.06.2023 - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
26.04.2023 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
12.10.2022 - ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, viz. info přílohou
Jana Ticháčková
07.09.2022 - Český telekomunikační úřad Praha - informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
Jana Ticháčková
04.07.2022 - Ministerstvo vnitra ČR - vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Jana Ticháčková
16.05.2022 - Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník - aktualizované seznamy 2/2022
Jana Ticháčková
13.05.2022 - Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jana Ticháčková
03.05.2022 - VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č.25 ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - schválení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Jana Ticháčková
25.04.2022 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
21.01.2022 - Město Police nad Metují - Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy č. 05/2012 - projednávání přestupků
Jana Ticháčková
22.12.2021 - Informační povinnost správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění od 1.1.2022
Jana Ticháčková
20.10.2021 - ČEZ Distribuce a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ,viz. příloha
Jana Ticháčková
17.05.2021 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
17.05.2021 - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - informace pro možné odběratele o podmínkách k uzavření písemné smlouvy dle §8 odst.6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Jana Ticháčková
18.12.2020 - Informační povinnost správce poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění od 1.1.2021
Jana Ticháčková
17.09.2020 - ČEZ Distribuce, a.s.- upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Jana Ticháčková
10.09.2020 - Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami - s účinností od 10.9.2020
Jana Ticháčková
16.04.2020 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674