Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Velké Petrovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
dl-8068350856477357744.pdf

Vyvěšeno: 14.06.2023

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674