Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.06.2024 - ČEZ Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 3.7.2024 od 7.00 - 19.00hod. v rozsahu uvedeném v příloze
Jana Ticháčková
10.06.2024 - Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024 za obec Velké Petrovice
Jana Ticháčková
31.05.2024 - ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - se koná dne 18.6.2024 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Jana Ticháčková
13.05.2024 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - vyrozumění o školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pro OVK
Jana Ticháčková
13.05.2024 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - oznámení o době a místu konání voleb
Jana Ticháčková
09.05.2024 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - svolání prvního zasedání okrskové volební komise - dne 13.5.2024 od 16.00 hod. v budově OÚ
Jana Ticháčková
30.04.2024 - NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ K PRODEJI - LOKALITA - OBYTNÁ ZÓNA Z1, K.Ú. VELKÉ PETROVICE - aktualizováno dne 30.4.2024
Jana Ticháčková
29.04.2024 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
29.04.2024 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - sdělení - zajištění služby ve středu 8.5.2024 od 8.00 - 16.00hod. - delegování členů a náhradníků do OVK
Jana Ticháčková
23.04.2024 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - info pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.6.2024
Jana Ticháčková
08.04.2024 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - sdělení - zajištění služby v neděli 28.4.2024 od 8.00 - 16.00hod. pro občany jiného členského státu EU
Jana Ticháčková
03.04.2024 - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - stanovení min. počtu členů okrskové volební komise, počet a sídlo volebních okrsků, , jmenování zapisovatele
Jana Ticháčková
04.03.2024 - Královéhradecký kraj - Kotlíkové dotace - informace o vyhlášené výzvě
Jana Ticháčková
15.01.2024 - VAK Náchod a.s. - tisková zpráva pro odběratele pitné vody - povinnost hlásit změny na odběrném místě, které mají vliv na fakturaci služeb
Jana Ticháčková
02.01.2024 - Informace k platbám poplatků v roce 2024
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 1/2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 2/2023 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 3/2023 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 4/2023 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
02.08.2023 - Upozornění - změna úředních hodin OÚ Velké Petrovice
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674