UPOZORNĚNÍ - pořízení Změny č.1 Územního plánu Velké Petrovice - termín pro příjem žádostí od občanů končí dne 31.12.2023 - viz. níže

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

UPOZORNĚNÍ !!!

Vážení občané,

tímto Vás upozorňujeme, že zastupitelstvo obce Velké Petrovice schválilo za svém zasedání dne 7. 9. 2023, pořízení Změny č. 1 Územního plánu Velké Petrovice podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zkrácený postup pořizování změny územního plánu.

Občané, kteří ještě nepodali žádost a mají zájem o změny v Územním plánu Velké Petrovice, vyzýváme, aby tak učinili formou podání písemné žádosti na Obecní úřad Velké Petrovice.

Termín pro příjem žádostí je do: 31. 12. 2023

Děkuji

Vladislav Friml

starosta obce

Soubory ke stažení:
upozorneni.pdf

Vyvěšeno: 11.10.2023

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674