Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva ( doplnění opatř. obec.povahy vydané Minister. zeměděl. ze dne 3.4.19)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.08.2019

Sejmuto: 01.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674