Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - ve věci povolení výjimky ze základních ochran. podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.08.2019

Sejmuto: 16.09.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674