Agentura ochrany přírody krajiny ČR - opatření obecné povahy č.2 (povoluje výjimku ze zákazů v §49 odst.1 ZOPK)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.03.2019

Sejmuto: 01.04.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674