Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.03.2020 - Krajský úřad Královéhr.kraje - omezení dopravní obslužnosti od 30.3.2020
Jana Ticháčková
27.03.2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 26.3.2020
Jana Ticháčková
25.03.2020 - Ministerstvo zdravotnictví ČR - doporučení
Jana Ticháčková
24.03.2020 - USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 23.3.2020 - o přijetí krizového opatření - Sbírka zákonů č.45
Jana Ticháčková
23.03.2020 - Ministerstvo vnitra - stanovisko k posuzování prokazování totožnosti
Jana Ticháčková
20.03.2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující provoz maloobchodních prodejen
Jana Ticháčková
20.03.2020 - Informace k nakládání s odpadem v době epidemie od SZÚ a MŽP
Jana Ticháčková
19.03.2020 - V Návaznosti na vyhlášení nouzového stavu přijala vláda následující krizová opatření s účinností od 19.3.2020 0:00 hodin:
Jana Ticháčková
18.03.2020 - Krajský úřad Královéhradeckého kraje - nařízení - od 18. 3. 2020 12.00hod. -zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků
Jana Ticháčková
17.03.2020 - Katastrální úřad pro Královéhr. kraj - oznámení o zrušení vyložení obnoveného katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Maršov n. Met. obce Velké Petrovice
Jana Ticháčková
16.03.2020 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - tiskové zprávy - aktuální situace, zveřejnění úředních hodin
Jana Ticháčková
16.03.2020 - UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - změna rozsahu úředních hodin na OÚ Velké Petrovice
Jana Ticháčková
09.03.2020 - Obec Bezděkov nad Metují - výběrové řízení - účetní obce
Jana Ticháčková
09.03.2020 - Krajská hygienická stanice - koronavirus - doporučení občanům přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19
Jana Ticháčková
04.03.2020 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - INSTRUKCE - KORONAVIRUS
Jana Ticháčková
04.03.2020 - Honební společenstvo Žďár nad Metují - pořádá dne 28.3.2020 od 15.00 hod. ve Žďáře nad Metují valnou hromadu
Jana Ticháčková
04.03.2020 - Honební společenstvo Velké Petrovice - pořádá dne 28.3.2020 ve 12.00 hod. v Klubu hasičů valnou hromadu
Jana Ticháčková
27.02.2020 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KHK - KORONAVIRUS - DOPORUČENÍ - aktuální informace
Jana Ticháčková
26.02.2020 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KHK - KORONAVIRUS - DOPORUČENÍ !!!
Jana Ticháčková
28.01.2020 - MAS Stolové hory, z. s. - dotazník - sběr projektových záměrů
Jana Ticháčková