Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 25.04.2022

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674