Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření vydané Minister. zemědělství ze dne 27.7.2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 15.09.2021

Sejmuto: 01.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674