Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření vydané Minister.zeměděl. ze dne 2.4.2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.08.2020

Sejmuto: 01.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674