Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření Minister. zemědělství ze dne 14.9.2021 (s účinností od 1.1.2023)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 04.11.2022

Sejmuto: 01.01.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674