Agentura ochrany přírody - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 5/2018 - vydává souhlas k celoročnímu odlovu: mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického a nutrie říční

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.04.2019

Sejmuto: 26.04.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674