Veřejná vyhláška - rozsah záplavového území pro drobný vodní tok Dunajka (od soutoku Pěkovského a Hlavňovského potoka až po zaústění do vodního toku Metuje)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.12.2018

Sejmuto: 27.12.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674