ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s..

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE V PŘÍLOZE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. 11. 2018 a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu, více viz. příloha.

Soubory ke stažení:
cez-upozorneni.PDF

Vyvěšeno: 06.09.2018

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková