Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník - aktualizované seznamy k 1.8.2023

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen "katastrální zákon") Vám v příloze zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně indentifikovanými vlastníky (dále jen " NIV"), které se na území obce Velké Petrovice nacházejí.

Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu.

viz. info v příloze

Dne 13. 9. 2023

Mgr. Radek Zezulka

pověřen zastupováním pracovního místa ředitele odboru Odloučené pracoviště Náchod

 


Vyvěšeno: 13.09.2023

Sejmuto: 02.01.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674