Obec Bezděkov nad Met. - uzavírka silnice III/30316 z Bezděkova nad Metují směrem na Polici nad Metují od 1.4.- 31.10.2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 11.03.2021

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková