USNESENÍ VLÁDY ČR - ze dne 5.3.2021 - k zajištění poskytování zdravot. služeb poskytovateli zdravot.služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouz. stavu - studenti

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
castka-45-2021-sb.pdf

Vyvěšeno: 08.03.2021

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková