ČSÚ - Sčítání lidu 2021- oznámení ze dne 9.2.2021, seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 pro Královéhradecký kraj

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 18.02.2021

Sejmuto: 12.05.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková