Obecní úřad Velké Petrovice - oznámení - o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Obecní úřad Velké Petrovice oznamuje, že v budově Obecního úřadu ve Velkých Petrovicích, v zasedací místnosti, v období od 15.6.2020 do 26.6.2020, vždy v úředních hodinách obecního úřadu, tj. v pondělí a ve středu od 8.30 do 11.30 a od 16.00 do 18.00 hod.,

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu v katastrálním území Maršov nad Metují, obce Velké Petrovice.

Ve dnech 15.6.2020 od 8.30 hod. do 16.00 hod. a 26.6.2020 od 8.30 hod. do 13.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce.

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

 

 

Soubory ke stažení:
oznameni.PDF

Vyvěšeno: 13.05.2020

Sejmuto: 29.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková