Záměr obce prodat část pozemku p.č. 1175 a 539/2, k.ú. Velké Petrovice o celk. ploše cca 340 m2 (za účelem vybudování a posunutí nové komunikace v rámci nové výstavby dle Územní studie Vel. Petrovice - Plocha Z1)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 25.03.2020

Sejmuto: 17.04.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková