Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.04.2019

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková