Záměr obce směnit smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 260/8, k. ú. Maršov nad Metují

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.12.2018

Sejmuto: 31.12.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková