Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním - Maršov nad Metují dne 15.10.2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Obec Velké Petrovice vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, že v katastrálním území Maršov nad Metují obce Velké Petrovice bude dne    15. 10. 2018 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním, více viz. příloha.


Vyvěšeno: 05.09.2018

Sejmuto: 11.12.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková