VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018 - oznámení o min. počtu členů okrskové voleb. komise, počtu okrsků a jmenování zapisovatele

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.08.2018

Sejmuto: 15.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková