Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 1/2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 2/2023 - o místním poplatku ze psů
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 3/2023 - o místním poplatku z pobytu
Jana Ticháčková
16.11.2023 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - č. 4/2023 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Jana Ticháčková
23.10.2023 - NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ K PRODEJI - LOKALITA - OBYTNÁ ZÓNA Z1, K.Ú. VELKÉ PETROVICE - aktualizováno dne 23.10.2023
Jana Ticháčková
11.10.2023 - ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, viz. info přílohou
Jana Ticháčková
11.10.2023 - UPOZORNĚNÍ - pořízení Změny č.1 Územního plánu Velké Petrovice - termín pro příjem žádostí od občanů končí dne 31.12.2023 - viz. níže
Jana Ticháčková
13.09.2023 02.01.2024 Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník - aktualizované seznamy k 1.8.2023
Jana Ticháčková
02.08.2023 - Upozornění - změna úředních hodin OÚ Velké Petrovice
Jana Ticháčková
20.07.2023 - Královéhradecký kraj - Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek pro celé území Královéhradeckého kraje
Jana Ticháčková
14.06.2023 - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod - oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Velké Petrovice
Jana Ticháčková
26.04.2023 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková
27.02.2023 02.01.2024 Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník - aktualizované seznamy 2/2023
Jana Ticháčková
12.10.2022 - ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, viz. info přílohou
Jana Ticháčková
07.09.2022 - Český telekomunikační úřad Praha - informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
Jana Ticháčková
04.07.2022 - Ministerstvo vnitra ČR - vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Jana Ticháčková
16.05.2022 - Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník - aktualizované seznamy 2/2022
Jana Ticháčková
13.05.2022 - Oznámení v souladu s ustanovením novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jana Ticháčková
03.05.2022 - VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ Č.25 ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ PETROVICE - schválení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026
Jana Ticháčková
25.04.2022 - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Jana Ticháčková

Datové schránky

dl 4500085506255136674