Zasedání zastupitelstva obce Velké Petrovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

 

Zasedání zastupitelstva obce Velké Petrovice se koná v pondělí 11.12.2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:

1. Zahájení, kontrola zápisu, určení ověřovatelů.

2. Schválení rozpočtového provizoria 2018, střednědobého výhledu obce na období 2019 - 2020, rozpočtové změny 2017.

3.Pronájem pozemku st.p.č 145 vč. stavby čp. 96, a pozemku pč. 293/22, k.ú. Velké Petrovice.

4. Prodej pozemku p.č. 293/18, k.ú. Velké Petrovice.

5. Schválení opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Územní plán obce Velké Petrovice.

6. Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

7. Došlá pošta.

8. Informace starosty.

9. Diskuse

10. Závěr

 

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 01.12.2017

Sejmuto: 12.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Ludmila Šolcová