Opatření obecné povahy- uzavírka komunikace Maršov n.M.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 05.10.2017

Sejmuto: 25.10.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Ludmila Šolcová